Yayınlar

Kitaplar

 • Kadınlar Hep Vardı. Feryal Saygılıgil (Editör). 2016, Dipnot Yayınları.
 • Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. Feryal Saygılıgil (Editör). 2016, Dipnot Yayınları.
 • Psikologlar için LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu. Özlem Çolak, Özge Güdül, Pınar Önen, Umut Şah (Editörler). 2017, TODAP
 • Türkiye'deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri ve Homofobi. Umut Şah. 2014, Türkiye Alim Kitapları


Makaleler

 • Mekânın Cinsiyeti. Feryal Saygılıgil. 2013, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6 (1)
 • Anneliğin Osmanlı Romanında Kurgulanışı. Feryal Saygılıgil. 2013, Toplum ve Bilim Dergisi, 126, s. 144–161
 • Türkiye’de Neoliberal Politikaların Kadın Emeğine Etkisi: Serbest Bölgeden Bir Fabrika Örneği. Feryal Saygılıgil. 2013, Doğudan, 7, s. 21–30
 • İşletme Toplumu Hasta Ediyor. Feryal Saygılıgil. 2013, Mesele Dergisi, 83, s. 50-51
 • Psikolojide Queer Çalışmaları. Umut Şah. 2017, KaosQueer+: Queer Çalışmaları Dergisi, 6, 42-48
 • Cinsiyetsizliği Konuşmak. Umut Şah. 2015, Eleştirel Psikoloji Bülteni, 6, 134-144
 • Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi. Umut Şah. 2012, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2), 23-48
 • Eşcinsellik Hastalıktır [Ve Dahası] Sapkınlıktır: Bir ‘Eleştirel Söylem Analizi’ Denemesi. Umut Şah. 2012, Söylem Çalışmaları içinde (209-222), S. Arkonaç (Ed.). Ankara: Nobel
 • Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri. Umut Şah. 2011, Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 88-99


Tezler

 • Psikolojinin çeşitli alanlarında çalışan psikologların cinsiyete, toplumsal cinsiyete ve queer kuramına ilişkin söylemleri. Umut Şah. 2016, Doktora Tezi
 • Türkiye'deki gençlerin cinsel yönelimlere ilişkin sosyal temsilleri ve homofobi. Umut Şah. 2009, Yüksek Lisans Tezi
 • Türkiye'de neoliberal politikalar ve kadın emeği: Serbest bölgede kadınların grevi. Feryal Saygılıgil. 2011, Doktora Tezi
 • Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da kadınlara hizmet için açılan hastane ve klinikler. Feryal Saygılıgil. 1999, Yüksek Lisans Tezi
 • Sosyal dışlanmaya verilen tepkilerin sosyal karşılaştırma süreçleri açısından incelenmesi. Alp Giray Kaya. 2012, Doktora Tezi