Hakkımızda

Hakkımızda

İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik, din, mezhep, ruh sağlığı ve diğer alanlardaki her türlü ayrımcılığa karşı çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin yanı sıra önyargı ve ayrımcılığı önlemeye ve azaltmaya ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; STK’lar, belediyeler, okullar vb. kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyetler ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bir üniversite kurumu olarak Merkezin esas faaliyetleri içerisinde bilimsel etkinlikler düzenlemek ve akademik yayınlar üretmek de bulunmaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin 3 temel çalışma birimi bulunmaktadır:

  1. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Birimi
  2. Ayrımcılık Çalışmaları Birimi
  3. Toplum Ruh Sağlığı Çalışmaları Birimi