Birimler

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Birimi

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Birimi; toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli önyargı ve ayrımcılığa karşı farkındalık kazandırıcı ve önleyici çalışmalar ve projeler yürütür. Bu amaçla; ilgili konularda eğitim, atölye, seminer, film gösterimi, sempozyum gibi etkinlikler düzenler. Ayrıca bu konudaki akademik bilgi birikimini arttırma amacıyla araştırmalar yapmayı, raporlar yayınlamayı ve arşiv oluşturmayı amaçlar.