Birimler

Toplum Ruh Sağlığı Çalışmaları Birimi

Toplum Ruh Sağlığı Çalışmaları Birimi; ruh sağlığı alanındaki insan hakları ihlalleri ve ayrımcılık biçimlerini belirlemeyi ve bu konularda ruh sağlığı çalışanlarına farkındalık kazandırıcı eğitimler ve seminerler vermeyi amaçlar. Buna ek olarak, toplum temelli bir ruh sağlığı anlayışı geliştirme amacıyla araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirir.