Birimler

Ayrımcılık Çalışmaları Birimi

Ayrımcılık Çalışmaları Birimi; önyargı ve ayrımcılığın temel dinamiklerinin anlaşılması ve mevcut ayrımcılık biçimlerine karşı toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla araştırmalar, projeler, eğitim, atölye, seminer, sempozyum, vb. etkinlikler gerçekleştirir. Bu amaçla, STK’lar ve belediyelerle ortaklaşa eğitimler ve projeler gerçekleştirmeyi amaçlar